Hart van de Veluwe

Van kisten vol bloempotjes naar een complete tuin, in één jaar!

In deze tuin heeft in het voorjaar van 2019 een complete metamorfose plaatsgevonden. Meters buxushagen zijn gerooid, gazon omgespit en bestrating aangepast. De grond is met een stikstof arme bemesting en veel organische stof geschikt gemaakt voor de aanplant van vaste planten en (een paar) heesters. Ruim 1250 vaste planten zijn door de eigenaren in de grond gezet. Ondanks het droge voorjaar zijn de planten allemaal goed aangeslagen. Er is in de periode maart-juli 2 maal water gegeven.

Bekijk aan de foto’s in gedurende het hele jaar, hoe prachtig deze tuin zich heeft ontwikkeld. Met name de vijver is een voor insecten en vogels bijzonder aantrekkelijk en is er in de hele tuin veel te foerageren.

De graspaden slingeren door de tuin, je waant je op vakantie!