Grote verschillen

Voor twee woningen nabij Station Schothorst, zijn zowel de voortuin als de achtertuin flink aangepakt. onder het motto meer planten en minder stenen zijn er in de beide tuinen grote veranderingen aangebracht. In de voortuin is tot een diepte van 140 centimeter gegraven. De storende laag, die tijdens de bouw bijna dertig jaar geleden, is ontstaan door zware machines, is opgeheven en nu kan het hemelwater de natuurlijke gang weer vinden en groeien de planten uitstekend. Het prieeltje en het dak van de berging vormen nu samen een sedumdak van ruim 13 m²